Syryjska telewizja al Rai potwierdziła, że reżim w Bengazi całkowicie utracił kontrolę nad Zawiją – miasto zostało opanowane przez oddział „Chabeh” Libijskiej Armii Wyzwoleńczej. Bojownicy „Chabeh” rekrutują się głównie wśród członków największego plemienia Libii – Warfalla. Z miejskiego więzienia uwolniono około 300 więźniów a na murze więzienia namalowano napis JESTEŚMY TU. W Zawiji całą noc z 11 na 12 i 12 listopada rano trwały ciężkie walki.Walki w Zawiji 11 listopada

W Trypolisie okupujące miasto zbrojne bandy utworzyły na drogach kilkanadziesiąt punktów kontrolnych, na których uzbrojone grupy terrorystów przeszukują przejeżdżające samochody dla utrudnienia przemiszczania się bojowników LAW. Zablokowana została także droga z Trypolisu do Zawiji. W samej stolicy walki w nocy z 11 na 12 toczyły się głównie w rejonach: Ghoti Chael, Souk Jomo i w okolicach szpitala Khadra.
Blokada informacyjna uniemożliwiła nam uzyskanie informacji na temat sytuacji w innych regionach Libii.